Panduan Buka Akaun SSPN-i Plus Online

Panduan Buka Akaun SSPN-i Plus Online. Nak buat pendaftaran akaun SSPN? Panduan buat pendeposit yang ingin membuka akaun SSPN-i Plus. Untuk makluman, kini anda boleh membuat pendaftaran akaun SSPN-i secara online di laman rasmi SSPN. Dengan adanya sistem online, anda tak perlu hadir ke cawangan bank atau kaunter PTPTN untuk urusan proses pendaftaran.

Panduan Buka Akaun SSPN-i Plus Online

Panduan Buka Akaun SSPN-i Plus Online

Berikut dikongsikan adalah maklumat tentang cara buka akaun SSPN-i Plus termasuk memaparkan syarat kelayakan, manfaat dan aplikasi permohonan :

○ Semakan Penyata Baki SSPN-i Plus Online

Apakah itu SSPN-i?

SSPN-i Plus adalah satu skim simpanan yang ditubuhkan oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) untuk penabungan bagi tujuan pendidikan tinggi. SSPN-i Plus ditambahbaik daripada SSPN-i sedia ada dengan bayaran sumbangan takaful yang murah dan perlindungan yang komprehensif.

Manfaat dan Keistimewaan SSPN-i

Antara manfaat dan keistimewaan SSPN-i Plus adalah seperti berikut :

i) Patuh syariah.

ii) Pelepasan taksiran cukai ke atas simpanan bersih tahun semasa sehingga  RM12,000.00 setahun.

iii) Komitmen serendah RM 30.00 sebulan.

iv) Manfaat bagi kematian/ keilatan kekal (kemalangan) sehingga RM1,000,000.00.

v) Tiada pemeriksaan kesihatan.

vi) Kadar dividen yang kompetitif dan dikecualikan daripada cukai  pendapatan.

vii) Khairat kematian termasuk pasangan dan maksimum 3 orang anak.

viii) Manfaat takaful bagi 36 penyakit kritikal.

ix) Elaun kemasukan hospital sehingga RM200 sehari.

x) Layak memohon pinjaman PTPTN.

xi) Perlindungan 24 jam di seluruh dunia.

xii) Simpanan dijamin kerajaan.

Syarat Pembukaan Akaun SSPN-i

1. Pendeposit atau penerima kepada akaun SSPN-i hendaklah warganegara Malaysia.

2. Pendeposit boleh membuka akaun untuk dirinya sendiri.

3. Penerima manfaat mestilah berumur antara 1 hari sehingga sebelum mencapai umur 29 tahun.

4. Setiap pendeposit hanya boleh membuka akaun untuk setiap penerima manfaat yang sama.

5. Pendeposit yang berbeza boleh membuka akaun SSPN-i bagi penerima manfaat yang sama dan tiada had bilangan akaun bagi setiap penerima manfaat.

Cara Daftar Akaun SSPN-i Plus Online

Aplikasi Online : PENDAFTARAN SSPN1M-i PLUS

A. Langkah Pertama : Maklumat Akaun

Langkah pertama ialah pengisian Maklumat Akaun. Sila lengkapkan semua maklumat yang diperlukan dan pastikan maklumat adalah betul. Klik “Seterusnya” untuk langkah selanjutnya.

B. Langkah Kedua : Maklumat Pakej

Langkah kedua adalah Maklumat Pakej. Sila pilih pakej yang ingin didaftarkan. Lihat menu “Produk” untuk mengetahui maklumat setiap pakej.Klik “Seterusnya” untuk langkah selanjutnya.

C. Langkah Ketiga : Maklumat Peribadi

Langkah ketiga adalah Maklumat Peribadi. Klik “Seterusnya” untuk langkah berikutnya.

D. Langkah Keempat : Bayaran

○ Langkah keempat adalah Bayaran. Semua maklumat yang telah diisi pada langkah sebelum akan dipaparkan untuk disemak buat kali terakhir dan boleh dibuat pindaan (jika berkaitan).

○ Sila masukkan mod bayaran untuk pembayaran kali pertama. Sistem akan memaparkan jumlah amaun yang perlu dibayar. Sila baca butiran akad dan tandakan [√] pada kotak “Saya [Nama Pengguna] Bersetuju dan Faham”.

○ Tandakan [√] pada ruangan “Saya [Nama Pengguna].

○ Mengakui Bahawa Keterangan Diatas adalah Benar”.

○ Selepas pengguna menanda [√] pada ruangan “Saya [Nama Pengguna] Mengakui Bahawa Keterangan Diatas adalah Benar”, butang “Bayaran” akan dipaparkan. Klik “Bayaran” untuk membuat bayaran.

○ Pembayaran boleh dibuat menggunakan kad kredit/ debit atau perbankan internet. Sila lengkapkan semua maklumat yang diperlukan dan pastikan maklumat adalah betul. Klik “Proceed” untuk langkah seterusnya.

E. Langkah Kelima : Status Transaksi

Apabila pembayaran telah selesai, sistem akan memaparkan maklumat pendeposit dan status transaksi sama ada berjaya atau gagal. Sekiranya status transaksi bayaran berjaya, resit dan e-Cover Note (Ringkasan Perlindungan Takaful) boleh dicetak untuk rujukan.

Leave a Reply

%d bloggers like this: