Koleksi RPT KSSR 2022 Sekolah Rendah (Tahun 1-6)

Koleksi RPT KSSR 2022 Sekolah Rendah (Tahun 1-6). Apakah RPT 2022 Sekolah Rendah KSSR? Panduan buat pelajar Sekolah Rendah yang ingin mengetahui Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) 2022. Untuk makluman, Rancangan Pengajaran Tahunan atau ringkasnya RPT mengandungi secara ringkas isi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum KPM. Berikut dikongsikan RPT KSSR 2020 semua matapelajaran bagi Sekolah Rendah.

Koleksi RPT KSSR 2022 Sekolah Rendah (Tahun 1-6)

RPT 2020 bagi Tahun Satu hingga Tahun Enam adalah berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). RPT KSSR boleh digunakan oleh pelbagai sekolah iaitu Sekolah Rendah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil dan sekolah-sekolah lain yang menggunakan Kurikulum Standard Sekolah Rendah.

Koleksi RPT KSSR 2022 Sekolah Rendah (Tahun 1-6)

Berikut dikongsikan adalah maklumat tentang Rancangan Pengajaran Tahunan 2020 yang memaparkan semua pelajaran di Sekolah Rendah :

BAHASA MELAYU

RPT Bahasa Melayu Tahun 1 2020
RPT Bahasa Melayu Tahun 2 2020
RPT Bahasa Melayu Tahun 3 2020
RPT Bahasa Melayu Tahun 4 2020
RPT Bahasa Melayu Tahun 5 2020
RPT Bahasa Melayu Tahun 6 2020

MATEMARIK

RPT Matematik Tahun 1 2020
RPT Matematik Tahun 2 2020
RPT Matematik Tahun 3 2020
RPT Matematik Tahun 4 2020
RPT Matematik Tahun 5 2020
RPT Matematik Tahun 6 2020

BAHASA INGGERIS

RPT Bahasa Inggeris Tahun 1 2020
RPT Bahasa Inggeris Tahun 2 2020
RPT Bahasa Inggeris Tahun 3 2020
RPT Bahasa Inggeris Tahun 4 2020
RPT Bahasa Inggeris Tahun 5 2020
RPT Bahasa Inggeris Tahun 6 2020

SAINS

RPT Sains Tahun 1 2020
RPT Sains Tahun 2 2020
RPT Sains Tahun 3 2020
RPT Sains Tahun 4 2020
RPT Sains Tahun 5 2020
RPT Sains Tahun 6 2020

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 1 2020
RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 2 2020
RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 3 2020
RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 4 2020
RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 5 2020
RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 6 2020

SEJARAH

RPT Sejarah Tahun 4 2020
RPT Sejarah Tahun 5 2020
RPT Sejarah Tahun 6 2020

BAHASA ARAB

RPT Bahasa Arab Tahun 1 2020
RPT Bahasa Arab Tahun 2 2020
RPT Bahasa Arab Tahun 3 2020
RPT Bahasa Arab Tahun 4 2020
RPT Bahasa Arab Tahun 5 2020
RPT Bahasa Arab Tahun 6 2020

PENDIDIKAN MORAL

RPT Pendidikan Moral Tahun 1 2020
RPT Pendidikan Moral Tahun 2 2020
RPT Pendidikan Moral Tahun 3 2020
RPT Pendidikan Moral Tahun 4 2020
RPT Pendidikan Moral Tahun 5 2020
RPT Pendidikan Moral Tahun 6 2020

PENDIDIKAN KESENIAN/ PENDIDIKAN SENI VISUAL

RPT Pendidikan Kesenian Tahun 1 2020
RPT Pendidikan Kesenian Tahun 2 2020
RPT Pendidikan Kesenian Tahun 3 2020
RPT Pendidikan Kesenian Tahun 4 2020
RPT Pendidikan Seni Visual Tahun 5 2020
RPT Pendidikan Seni Visual Tahun 6 2020

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

RPT Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 5 2020
RPT Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 6 2020

Nota : Isi kandungan RPT akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Anda boleh muat turun nota, klik pautan yang diberikan.

BACA JUGA :

Semoga perkongsian ini membantu anda dapatkan maklumat tentang Rancangan Pengajaran Tahunan 2022.

Leave a Reply