Pengambilan Guru Interim 2020 KPM Online

Pengambilan Guru Interim 2020 KPM Online. Bilakah tarikh pengambilan guru interim KPM 2020? Panduan buat pemohon yang berminat menjadi guru interim. Untuk makluman, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mempelawa calon yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk menjadi Guru Tahfiz secara interim di sekolah-sekolah menengah KPM Ambilan Tahun 2019 berdasarkan Skim Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP). Permohonan guru interim tahfiz KPM ambilan 2019 dibuka bermula 15 Oktober 2018 hingga 21 Oktober 2018 di https://pismp.moe.gov.my/myumum.

Pengambilan Guru Interim 2019 KPM Online

Pengambilan Guru Interim 2020 KPM Online

Berikut dikongsikan adalah maklumat tentang pengambilan Guru Interim di sekolah-sekolah menengah KPM termasuk memaparkan maklumat jawatan, syarat kelayakan, bidang ditawarkan dan cara permohonan :

Maklumat Jawatan Guru Interim Tahfiz KPM

i. Tajuk: Pengambilan Guru Tahfiz secara interim untuk ditempatkan di sekolah menengah KPM Ambilan Tahun 2019.

ii. Nama Perjawatan: Guru Tahfiz Secara Interim.

iii. Tempoh Interim: Sehingga dilantik secara kontrak (Contract Of Service) oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia (SPP).

iv. Mengikuti latihan Diploma Perguruan Lepas Ijazah (DPLI) Secara Mod Latihan Perguruan Kursus Dalam Cuti (KDC) di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam tempoh yang ditetapkan.

Syarat Kelayakan Guru Interim 2020

Calon-calon hendaklah ;

● Warganegara Malaysia

● Sihat tubuh badan

● Umur tidak melebihi 35 tahun pada 1 Januari 2019

● Memiliki kelulusan akademik sekurang-kurangnya:

i. Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Pengajian Islam atau Pendidikan Islam atau Pengajian Bahasa Arab atau Takhassus Qiraat/Tahfiz Wal Qiraat atau bidang-bidang yang berkaitan yang setaraf dengannya daripada Universiti Awam (UA) / IPTA atau Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) tempatan atau luar negara dengan pencapaian minimum CGPA sebanyak 2.50.

ii. Guru Tahfiz disyaratkan memiliki Diploma Tahfiz atau Sijil Tahfiz Malaysia (STM) yang diiktiraf oleh Darul Quran, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

iii. Bagi calon yang memiliki Ijazah Sarjana Muda Takhassus Qiraat/Tahfiz Wal Qiraat yang diiktiraf oleh MQA.

iv. Memperoleh salinan cetakan pengiktirafan kelayakan secara dalam talian dan bertepatan dalam tempoh pengiktirafan sekiranya memiliki ijazah atau diploma daripada UA atau IPTS tempatan dengan merujuk kepada laman sesawang Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) atau memperoleh surat pengiktirafan ijazah daripada MQA secara bertulis atas nama calon (bukan cetakan secara dalam talian) sekiranya memiliki ijazah daripada institusi luar negara.

v. Memiliki kepujian Bahasa Melayu di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

Cara Permohonan Guru Interim 2020 Online

1. Permohonan hanya boleh dibuat secara dalam talian (online) dengan melayari di IPGM bermula pada 15 Oktober 2018.

2. Jika ada sebarang perubahan, borang permohonan yang telah diisi boleh dikemaskini pada atau sebelum 21 Oktober 2018.

3. Bagi calon yang didapati memberi maklumat salah atau manipulasi maklumat dalam borang permohonan akan diambil tindakan sewajarnya dengan menarik balik surat tawaran dan dikenakan tindakan undang-undang.

Nota :

● Pemohon boleh menyemak status permohonan melalui url IPGM bermula pada 26 Oktober 2018.

● Pemohon yang sedang berkhidmat dengan Agensi Kerajaan atau badan berkanun (bukan berjawatan tetap) dikehendaki membawa surat kebenaran dan salinan kenyataan rekod perkhidmatan daripada Ketua Jabatan semasa temu duga.

Sebarang pertanyaan berkaitan tentang permohonan, anda boleh hubungi di :

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

ARAS BAWAH & 2, NO 2251

BANGUNAN MUSTAPHA KAMAL

JALAN USAHAWAN 1, 63000 CYBERJAYA

SELANGOR DARUL EHSAN

No. Telefon : 03-83217300/7200

E-mel : bpi.kpm@moe.gov.my

Semoga anda berjaya mendapat tawaran kemasukan sebagai Guru Interim ambilan 2020.

Sumber – KPM

Leave a Reply

%d bloggers like this: