Permohonan Biasiswa MyBrainSc 2019 Online (KPT)

Permohonan Biasiswa MyBrainSc 2019 Online (KPT). Berita baik buat pelajar yang sedang atau akan mengikuti pengajian di peringkat Ijazah Pertama. Untuk makluman menerusi laman portal KPM, kini ditawarkan Biasiswa MyBrainSc KPT 2019 secara online di portal rasmi Kementerian Pengajian Tinggi. Permohonan ini boleh dibuat pada 26 Januari hingga 10 Februari 2019 dan dikhususkan dalam bidang pengajian Ijazah Sarjana Muda dan Pasca Ijazah Khas secara sepenuh masa.

Permohonan Biasiswa MyBrainSc 2019 Online (KPT)

Biasiswa MyBrainSc terbuka kepada seluruh warganegara Malaysia yang sedang atau akan mengikuti pengajian di peringkat Ijazah Pertama dan Pasca Ijazah secara sepenuh masa dalam bidang sains tulen iaitu Fizik, Kimia, Biologi dan Matematik di Universiti Awam (UA), Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) dan universiti terkemuka luar negara. Program ini merupakan salah satu agenda Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mencapai matlamat Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN) dan menghasilkan saintis-saintis muda yang berani menyahut cabaran serta menghasilkan cendekiawan yang bertaraf dunia dan akhirnya diiktiraf sebagai Nobel Laureate.

Permohonan Biasiswa MyBrainSc 2019 Online (KPT)

Berikut dikongsikan adalah permohonan Biasiswa MyBrainSc Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) 2019 termasuk memaparkan syarat kelayakan, bidang pengajian dan aplikasi permohonan :

BIDANG PENGAJIAN

● Fizik

● Biologi

● Kimia

● Matematik

Syarat Permohonan Biasiswa MyBrainSc KPT

1) Kedoktoran (Ph.D) ;

○ Calon adalah warganegara Malaysia;

○ Berumur tidak melebihi 35 tahun pada tarikh memohon;

○ Calon telah mendapat keputusan cemerlang di peringkat Ijazah Sarjana Muda dalam bidang sains tulen iaitu mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.65 ke atas atau Kelas Pertama;

○ Calon tidak mempunyai sebarang ikatan kontrak dari mana-mana penaja semasa di peringkat pengajian terdahulu atau pihak penaja bersedia melepaskan ikatan kontrak jika ditawarkan biasiswa ini;

○ Calon yang sedang berkhidmat di mana-mana sektor awam atau swasta dan bersedia untuk melepaskan jawatan sekiranya di tawarkan biasiswa ini;

○ Calon yang sedang mengikuti pengajian di peringkat sarjana secara penyelidikan penuh akan diberi keutamaan; dan

○ Calon sedang mengikuti pengajian Ph.D atau telah mendapat tempat mengikuti pengajian dalam bidang sains tulen sama ada di dalam negara atau di universiti-universiti melalui portal permohonan.

2) Sarjana;

○ Calon adalah warganegara Malaysia;

○ Berumur tidak melebihi 28 tahun pada tarikh memohon;

○ Calon telah mendapat keputusan cemerlang di peringkat Ijazah Sarjana Muda dalam bidang sains tulen iaitu mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.65 ke atas atau Kelas Pertama;

○ Calon tidak mempunyai sebarang ikatan kontrak dari mana-mana penaja semasa di peringkat pengajian terdahulu atau pihak penaja bersedia melepaskan ikatan kontrak jika ditawarkan biasiswa ini;

○ Calon yang sedang berkhidmat di mana-mana sektor awam atau swasta dan bersedia untuk melepaskan jawatan sekiranya di tawarkan biasiswa ini;

○ Mod pengajian mestilah dalam mod penyelidikan dan sepenuh masa; dan

○ Calon sedang mengikuti pengajian di peringkat Sarjana atau telah mendapat tempat mengikuti pengajian dalam bidang sains tulen sama ada di dalam negara atau di universiti-universiti yang disenaraikan melalui portal permohonan.

3) Ijazah Pertama;

○ Calon adalah warganegara Malaysia;

○ Umur tidak melebihi 21 tahun pada tarikh memohon;

○ Calon memperolehi sekurang-kurangnya PNGK 3.6 dan ke atas di peringkat Asasi Sains/Matrikulasi/STPM/Diploma, Skala 1800/2400 untuk semua ujian dalam SAT, 40/45 dalam IB dan 4A dalam A Level;

○ Pelajar-pelajar yang berada di semester akhir di semua IPT; dan

○ Pelajar belum lagi menerima menerima sebarang biasiswa / tajaan / ikatan perjanjian dari mana-mana penaja.

PERJANJIAN

Calon yang layak akan dikenakan ikatan perjanjian dan tempoh kontrak berkuatkuasa adalah bergantung kepada tempoh pengajian yang dibiayai oleh Kementerian. Kementerian berhak menarik balik penajaan serta mengenakan tuntutan gantirugi ke atas calon sekiranya;

○ Calon diberhentikan oleh pihak IPT kerana masalah disiplin, kelemahan akademik atau sebab-sebab lain yang digariskan oleh syarat program dan perjanjian ini.

○ Calon menarik diri dalam tempoh tajaan tanpa kebenaran.

Cara Permohonan Biasiswa MyBrainSc 2019 Online

1. Permohonan dibuka setahun sekali dijangka pada 25 Januari hingga 10 April 2019.

2. Permohonan MyBrainSC perlu dibuat secara online melalui Portal KPT.

3. Permohonan perlu dibuat secara atas talian sepenuhnya dengan klik menu LOG MASUK di atas, dan mendaftar sebagai pengguna sistem. Permohonan secara manual tidak akan diproses.

4. Pemohon hendaklah memastikan rancangan penyelidikan (proposal) telah dipersetujui dan disahkan oleh penyelia bagi peringkat pengajian Sarjana dan PhD.

5. Semua dokumen sokongan yang disertakan perlu diimbas (scan) dari dokumen asal dan disimpan dalam format imej (JPEG) atau PDF dan perlu dimuatnaik (upload) dalam sistem permohonan atas talian ini. Dokumen yang diambil (capture) menggunakan kamera tidak akan diterima.

7. Dokumen sokongan yang perlu dimuatnaik adalah seperti berikut:

i) Permohonan peringkat Ijazah Sarjana Muda :

● Kad Pengenalan Pemohon (depan dan belakang)

● Gambar berukuran passport

● Slip Keputusan SPM

● Transkrip penuh Asasi/Matrikulasi/STPM/IB/A-level/Diploma/SAT

● Surat Tawaran Universiti (jika ada)

ii) Permohonan peringkat Master :

● Kad Pengenalan Pemohon (depan dan belakang)

● Gambar berukuran passport

● Slip Keputusan SPM

● Transkrip penuh Ijazah Sarjana Muda

Rancangan penyelidikan

● Surat Tawaran Universiti (jika ada)

iii) Permohonan peringkat PhD :

● Kad Pengenalan Pemohon (depan dan belakang)

● Gambar berukuran passport

● Slip Keputusan SPM

● Transkrip penuh Ijazah Sarjana Muda

● Transkrip penuh Master

● Rancangan penyelidikan

● Surat Tawaran Universiti (jika ada)

Selamat membuat permohonan Biasiswa MyBrainSc 2019 secara online. Semoga anda berjaya mendapat tawaran biasiswa pendidikan ini.

Sumber : KPT

Leave a Reply

%d bloggers like this: