Permohonan Program Penajaan MARA Ke Universiti Terbaik Dunia 2023 Online

Permohonan Program Penajaan MARA Ke Universiti Terbaik Dunia 2023 Online. Panduan buat pelajar yang ingin memohon bantuan pelajaran atau biasiswa tahun 2022. Untuk makluman, MARA menawarkan pinjaman pelajaran boleh ubah kepada pelajar cemerlang untuk melanjutkan pengajian peringkat Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana dan PHD di universiti terbaik dunia. Permohonan ini boleh dibuat secara online di laman web rasmi MARA http://www.mara.gov.my bermula pada 12 Mei hingga 25 Mei 2020.

Permohonan Program Penajaan MARA Ke Universiti Terbaik Dunia 2023 Online

Majlis Amanah Rakyat (MARA) menawarkan penajaan dalam bentuk pinjaman pelajaran (dengan pengurangan bayaran balik tertakluk kepada keputusan akhir pengajian) bagi pengajian peringkat Ijazah Sarjana Muda di universiti terbaik dunia seperti LAMPIRAN 1. Program ini bertujuan melahirkan bakal pemimpin negara dan meningkatkan bilangan tenaga kerja yang lebih kompetitif dan boleh bersaing di peringkat antarabangsa.

Permohonan Program Penajaan MARA Ke Universiti Terbaik Dunia 2023 Online

Berikut dikongsikan adalah maklumat tentang Program Penajaan MARA ke Universiti Terbaik Dunia termasuk memaparkan syarat kelayakan, tempoh permohonan, cara permohonan dan hubungi :

Tarikh Permohonan : 12 Mei – 25 Mei 2020

Syarat Kelayakan Program Penajaan MARA ke Universiti Terbaik Dunia

A. Syarat Umum

i. Pemohon DAN salah seorang ibu ATAU bapa berketurunan Melayu/Bumiputera dan warganegara Malaysia.

ii. Had umur pemohon adalah tidak melebihi 25 tahun dari tarikh permohonan dikemukakan.

iii. Belum mempunyai kelayakan akademik bagi peringkat Ijazah Sarjana Muda.

iv. Tidak mendapat bantuan kewangan/ tajaan daripada mana-mana agensi bagi pengajian di peringkat yang sama.

v. Pemohon, Ibu, Bapa dan Penjaga TIDAK DI SENARAI HITAM atau sedang dalam tindakan undang-undang MARA.

vi. Tidak pernah ditamatkan bantuan oleh mana-mana penaja atas sebab tindakan disiplin, menyalahi undang-undang negara serta tidak pernah diberhentikan oleh mana-mana Institusi Pengajian atas masalah akademik dan disiplin.

B. Syarat Khusus

i. Terbuka kepada pelajar yang telah mendapat tawaran dan sedang mengikuti pengajian peringkat Ijazah Sarjana Muda di universiti terbaik dunia seperti senarai LAMPIRAN 1 dalam bidang atau kursus yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan Badan Profesional Malaysia. Bagi pelajar yang sedang mengikuti pengajian perlu melampirkan surat tawaran dan pengesahan belajar dari pihak universiti beserta tempoh mula hingga tamat pengajian.

ii. Pendapatan Keluarga (Ibu dan ayah /penjaga) tidak melebihi RM60,000 sebulan atau tidak melebihi RM600,000 pendapatan bercukai tahunan.

iii. Mengikuti proses pemilihan yang ditetapkan oleh pihak MARA.

Tempoh Pinjaman

Tempoh pinjaman bagi pelajar baharu adalah berdasarkan tempoh pengajian sebenar manakala bagi pelajar sedia ada tempoh pengajian tidak kurang daripada 1 tahun.

Permohonan Program Penajaan MARA Ke Universiti Terbaik Dunia 2020 Online

Cara Permohonan Program Penajaan MARA Ke Universiti Terbaik Dunia

  1. Permohonan perlu dibuat secara atas talian (online) dengan melayari laman web rasmi MARA http://www.mara.gov.my.
  2. Permohonan yang tidak mendapat maklum balas daripada pihak MARA selepas tiga (3) bulan daripada tarikh iklan adalah dianggap tidak berjaya dan keputusan adalah muktamad.

Senarai Universiti Terbaik Dunia Bagi Tahun 2020

Permohonan Program Penajaan MARA Ke Universiti Terbaik Dunia 2020 Online

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut boleh menghubungi talian :

World’s Top Universities Programme (WTU)
Bahagian Penganjuran Pelajaran MARA
Tingkat 10, Ibu Pejabat MARA
21 Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

No. Telefon: 03-2613 2069 / 32115 /32023
Emel: wtu@mara.gov.my

BACA JUGA : Senarai Bantuan Kewangan Pelajar IPT (Biasiswa/Pinjaman/Zakat)

Leave a Reply