Semakan Keputusan eGTukar 2019 Online (Sesi Januari)

Semakan Keputusan eGTukar 2019 Online (Sesi Januari). Bilakah tarikh semakan keputusan egTukar sesi Januari 2019? Panduan buat guru yang telah membuat permohonan pertukaran guru antara bahagian/ negeri, antara daerah dan dalam daerah bagi tahun 2019. Untuk makluman, semakan keputusan eGTukar Guru sesi Januari 2019 boleh dibuat secara online di portal rasmi egtukar dijangka pada 12 November 2018.

Semakan Keputusan eGTukar 2019 Online (Sesi Januari)

Permohonan eGTukar Guru secara online adalah bagi pertukaran guru KPM di seluruh Malaysia antara bahagian/negeri, antara daerah dan dalam daerah. Ia meliputi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG29, DG32 (KUP Time Based), DG34 (KUP Time Based), DG38 (KUP Time Based, DG41, DG42, DG44 (KUP Time Based, DG48 (KUP Time Based, DG52 (KUP Time Based dan DG54 (KUP Time Based).

Semakan Keputusan eGTukar 2019 Online (Sesi Januari)

Berikut dikongsikan adalah maklumat semakan keputusan pertukaran guru egTukar 2019 melibatkan sesi Jun 2018 dan sesi Januari 2019 termasuk tarikh dan aplikasi semakan :

Tarikh Semakan egTukar 2019

○ Sesi Jun 2018 : Akan dikemaskini

○ Sesi Januari 2019 : 12 November 2018

○ Aplikasi Semakan : https://epgo.moe.gov.my

Cara Semakan Keputusan Pertukaran Guru eGTukar 2019 Online

1. Semakan keputusan pertukaran Guru boleh dibuat secara online menerusi pautan seperti berikut :

● Aplikasi Semakan : https://epgo.moe.gov.my

2. Untuk menyemak, log in ke sistem Modul Pengurusan Guru egTukar dengan menggunakan ID Pengguna, kata laluan dan No. Kad Pengenalan masing-masing.

3. Semakan penempatan guru yang lulus pertukaran antara daerah dan pertukaran dalam daerah boleh dibuat mulai 19 November 2018.

Nota : Keputusan pertukaran guru adalah muktamad. Tiada rayuan bagi permohonan yang tidak diluluskan.

Selamat membuat Semakan Keputusan eGTukar secara online. Tahniah kepada guru yang berjaya dalam permohonan pertukaran guru.

Leave a Reply

%d bloggers like this: