DKSP KSSM Tingkatan 4 dan 5 Matematik (KPM)

DKSP KSSM Tingkatan 4 dan 5 Matematik (KPM). Apa itu DKSP? Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran atau ringkasnya DKSP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

DKSP KSSM Tingkatan 4 dan 5 Matematik (KPM)

Untuk pengetahuan, Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) telah dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 untuk menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM digubal bagi memenuhi keperluan dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar kualiti Kurikulum yang dilaksanakan di sekolah menengah setanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSM menerusi penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi.

DKSP KSSM Tingkatan 4 dan 5 Matematik (KPM)

KSSM Matematik merupakan matapelajaran teras yang dilalui oleh semua murid yang mengikuti Sistem Pendidikan Kebangsaan. Setiap murid di Malaysia berpeluang melalui sekurang-kurangnya enam (6) tahun pendidikan asas di sekolah rendah dan lima tahun di, sekolah menengah. Program Matematik di peringkat sekolah menengah terbahagi kepada tiga program iaitu Matematik di
peringkat menengah rendah, Matematik di peringkat menengah atas dan Matematik Tambahan juga di peringkat menengah atas.

Kini DKSP KSSM bagi pelajar Tingkatan 4 dan 5 di Sekolah Menengah digabungkan dalam satu dokumen yang sama melainkan Mata Pelajaran Elektif Ikhtisas dan Kurikulum Bersepadu Dini.

Muat Turun Nota DKSP KSSM Matematik Tingkatan 4 & 5

Bagi anda nak dapatkan nota DKSP KSSM Matematik boleh muat turun melalui pautan di bawah :

Klik >> Nota DKSP KSSM Matematik

BACA JUGA : RPT 2020 KSSM Sekolah Menengah

Sumber Kredit : sistemguruonline

Leave a Reply

%d bloggers like this: