RPT 2022 Rancangan Pengajaran Tahunan KSSR KSSM (Semua Matapelajaran)

RPT 2022 Rancangan Pengajaran Tahunan (Semua Matapelajaran). Apakah RPT 2021 Sekolah Rendah dan RPT Sekolah Menengah? Panduan buat pelajar yang ingin mengetahui Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) 2021. Untuk makluman, Rancangan Pengajaran Tahunan atau ringkasnya RPT mengandungi secara ringkas isi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum KPM. Berikut dikongsikan RPT KSSR KSSM 2020 bagi beberapa subjek iaitu Matematik, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan banyak lagi.

RPT 2022 Rancangan Pengajaran Tahunan (Semua Matapelajaran)

RPT 2022 Rancangan Pengajaran Tahunan (Semua Matapelajaran)

Berikut dikongsikan adalah maklumat tentang Rancangan Pengajaran Tahunan 2020 yang memaparkan pelbagai subjek di Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah :

RPT BAHASA MELAYU 2020

RPT Bahasa Melayu Tahun 1 2020
RPT Bahasa Melayu Tahun 2 2020
RPT Bahasa Melayu Tahun 3 2020
RPT Bahasa Melayu Tahun 4 2020
RPT Bahasa Melayu Tahun 5 2020
RPT Bahasa Melayu Tahun 6 2020

RPT BAHASA INGGERIS 2020

RPT Bahasa Inggeris Tahun 1 2020
RPT Bahasa Inggeris Tahun 2 2020
RPT Bahasa Inggeris Tahun 3 2020
RPT Bahasa Inggeris Tahun 4 2020
RPT Bahasa Inggeris Tahun 5 2020
RPT Bahasa Inggeris Tahun 6 2020

RPT MATEMATIK 2020

RPT Matematik Tahun 1 2020
RPT Matematik Tahun 2 2020
RPT Matematik Tahun 3 2020
RPT Matematik Tahun 4 2020
RPT Matematik Tahun 5 2020
RPT Matematik Tahun 6 2020

RPT SAINS 2020

RPT Sains Tahun 1 2020
RPT Sains Tahun 2 2020
RPT Sains Tahun 3 2020
RPT Sains Tahun 4 2020
RPT Sains Tahun 5 2020
RPT Sains Tahun 6 2020

RPT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2020

RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 1 2020
RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 2 2020
RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 3 2020
RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 4 2020
RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 5 2020
RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 6 2020

RPT PENDIDIKAN KESENIAN/ PENDIDIKAN SENI VISUAL 2020

RPT Pendidikan Kesenian Tahun 1 2020
RPT Pendidikan Kesenian Tahun 2 2020
RPT Pendidikan Kesenian Tahun 3 2020
RPT Pendidikan Kesenian Tahun 4 2020
RPT Pendidikan Seni Visual Tahun 5 2020
RPT Pendidikan Seni Visual Tahun 6 2020

RPT PENDIDIKAN MORAL 2020

RPT Pendidikan Moral Tahun 1 2020
RPT Pendidikan Moral Tahun 2 2020
RPT Pendidikan Moral Tahun 3 2020
RPT Pendidikan Moral Tahun 4 2020
RPT Pendidikan Moral Tahun 5 2020
RPT Pendidikan Moral Tahun 6 2020

RPT PENDIDIKAN MUZIK 2020

RPT Pendidikan Muzik Tahun 1 2020
RPT Pendidikan Muzik Tahun 2 2020
RPT Pendidikan Muzik Tahun 3 2020
RPT Pendidikan Muzik Tahun 4 2020
RPT Pendidikan Muzik Tahun 5 2020
RPT Pendidikan Muzik Tahun 6 2020

RPT PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

RPT Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 1 2020
RPT Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 2 2020
RPT Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 3 2020
RPT Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 4 2020
RPT Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 5 2020
RPT Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 6 2020

RPT PENDIDIKAN KESENIAN 2020

RPT Pendidikan Kesihatan Tahun 5 2020
RPT Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2020

RPT PENDIDIKAN KESIHATAN 2020

RPT Pendidikan Kesihatan Tahun 5 2020
RPT Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2020

RPT BAHASA ARAB 2020

RPT Bahasa Arab Tahun 1 2020
RPT Bahasa Arab Tahun 2 2020
RPT Bahasa Arab Tahun 3 2020
RPT Bahasa Arab Tahun 4 2020
RPT Bahasa Arab Tahun 5 2020
RPT Bahasa Arab Tahun 6 2020

RPT SEJARAH 2020

RPT Sejarah Tahun 4 2020
RPT Sejarah Tahun 5 2020
RPT Sejarah Tahun 6 2020

RPT REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 2020

RPT Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 5 2020
RPT Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 6 2020

RPT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 2020

RPT Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 5 2020
RPT Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6 2020

Nota : Isi kandungan RPT akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Anda boleh muat turun nota, klik pautan yang diberikan.

BACA JUGA :

Sumber

Leave a Reply

%d bloggers like this: