Contoh Kaedah Kajian Kerja Kursus Geografi PT3 2020

Contoh Kaedah Kajian Kerja Kursus Geografi PT3 2020. Adakah anda pelajar Tingkatan Tiga tahun 2019? Panduan buat calon yang ingin menyiapkan tugasan Kerja Kursus Geografi PT3 tahun 2020. Untuk makluman, menurut Lembaga Peperiksaan Malaysia, calon perlu menyiapkan tugasan Geografi bagi peperiksaan PT3 2018 bermula dari 8 Julai sehingga 27 Julai 2018.

Contoh Kaedah Kajian Kerja Kursus Geografi PT3 2018

Contoh Kaedah Kajian Kerja Kursus Geografi PT3 2020

Berikut dikongsikan adalah maklumat tentang contoh kaedah kajian Kerja Kursus Geografi PT3 yang perlu disiapkan sepenuhnya oleh pelajar PT3 :

Tajuk Tugasan Kerja Kursus Geografi PT3 2020

○ 2018 : Kajian Guna Tanah di Kawasan Tempat Tinggal atau Sekolah Anda

○ 2017 : Kajian Peta

○ 2016 : Kajian Kes Tentang Pengangkutan Di Tempat Tinggal/ Sekolah Anda

Kaedah Kajian Tugasan Geografi PT3 2019

Sebanyak 5 kaedah kajian telah dijalankan untuk mendapatkan maklumat secara terperinci dan bersistematik iaitu adalah seperti di bawah :

1. Kaedah Analisis Dokumen

Saya juga turut merujuk dokumen dari ……………………………. untuk memastikan kesahihan fakta yang ada. Dengan ini, penulisan kajian saya tidak akan diragui akan kebenarannya.

2. Kaedah Penyelidikan Perpustakaan

Saya juga turut mengunjungi perpustakaan …………………………. untuk menjalankan penyelidikan sumber-sumber yang ada di situ. Dengan penyelidikan sumber yang pelbagai seperti buku ilmiah, majalah, akhbar dan sebagainya akan menguatkan lagi kajian saya.

3. Melayari internet

Saya turut menggunakan kemudahan ict yang terdapat dalam negara kita dengan melayari laman sesawang produkyang dikaji malah turut memuat turun bahan yang terdapat sebagai rujukan.

4. Bimbingan Guru

Saya telah mendapat bimbingan guru, iaitu Puan …………………………..

5. Temubual

Kaedah yang saya jalankan dalam menyiapkan tugasan ini antaranya ialah dengan menggunakan kaedah lisan iaitu melalui temubual dengan orang sumber saya yang sememangnya lama tinggal di kawasan ini. Beliau banyak memberi maklumat yang sahih.

INFO BERKAITAN :

● Jadual Waktu Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) 2020

● Contoh Kerangka Kasar Geografi PT3 2020

Contoh Objektif Kajian Geografi PT3 2018 (Kerja Kursus)

Contoh Peta Lakar Kerja Kursus Geografi

Contoh Rumusan Geografi PT3 2018 Kajian Guna Tanah

Selamat menghadapi peperiksaan PT3 dan moga mendapat keputusan yang cemerlang.

Leave a Reply