Contoh Objektif Kajian Geografi PT3 2020 (Kerja Kursus)

Contoh Objektif Kajian Geografi PT3 2020 (Kerja Kursus). Panduan buat calon yang ingin menyiapkan tugasan Kerja Kursus Geografi PT3 tahun 2020. Untuk makluman, menurut Lembaga Peperiksaan Malaysia, calon perlu menyiapkan tugasan Geografi bagi peperiksaan PT3 2018 bermula dari 8 Julai sehingga 27 Julai 2018. Berikut adalah senarai contoh objektif kajian Geografi PT3 2018 tugasa kerja kursus yang boleh dijadikan panduan buat calon.

Contoh Objektif Kajian Geografi PT3 2018 (Kerja Kursus)

Contoh Objektif Kajian Geografi PT3 2020 (Kerja Kursus)

Berikut dikongsikan adalah maklumat tentang contoh objektif kajian Kerja Kursus Geografi PT3 yang perlu dilaksanakan sepenuhnya oleh pelajar PT3 :

Tajuk Kerja Kursus Geografi PT3 2020

○ 2018 : Kajian Guna Tanah di Kawasan Tempat Tinggal atau Sekolah Anda

○ 2017 : Kajian Peta

○ 2016 : Kajian Kes Tentang Pengangkutan Di Tempat Tinggal/ Sekolah Anda

Maklumat Objektif Kajian Kerja Kursus Geografi PT3 2018

Berikut aspek-aspek objektif kajian tugasan Geografi PT3 2018 yang perlu dilaksanakan oleh calon :

1. Tajuk Kajian

2. Nama Penulis

3. Isi Kandungan

4. Rumusan

5. Sumber Rujukan

6. Membentangkan Laporan Hasil Kajian

Objektif Kajian Kerja Kursus Geografi PT3 2018

Berikut adalah contoh Objektif Kajian Geografi PT3 2018 buat rujukan pelajar untuk menghasilkan tugasan kerja kursus ini seperti berikut:

Contoh

Objektif utama kajian ini dijalankan untuk memenuhi kehendak tugasan kerja melalui beberapa aspek seperti berikut :

1. Mendapatkan maklumat terperinci dan fakta sebenar tentang belakang ciri fizikal dan budaya di kawasan kajian.

2. Melakar sebuah peta lakar berasaskan peta topografi dengan lengkap dan mentafsir peta lakar di kawasan kajian.

3. Mendapatkan maklumat berasaskan lorekan kawasan yang berpotensi dimajukan dan menghuraikan faktor-faktor potensinya.

Nota : Ini adalah contoh sahaja tugasan kerja kursus Geografi PT3 untuk tahun 2017. Info akan dikemaskini dari semasa ke semasa.

INFO BERKAITAN :

● Jadual Waktu Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) 2020

● Contoh Kerangka Kasar Geografi PT3 2020

Contoh Kaedah Kajian Kerja Kursus Geografi PT3 2020

● Contoh Jawapan Kerja Kursus Geografi PT3 2020

Kesan Guna Tanah Terhadap Alam Sekitar (Geografi PT3)

Selamat menghadapi peperiksaan PT3 dan moga mendapat keputusan yang cemerlang.

Leave a Reply