Contoh Kerangka Kasar Geografi PT3 2019 (Kerja Kursus)

Contoh Kerangka Kasar Geografi PT3 2019 (Kerja Kursus) | Adakah anda pelajar Tingkatan Tiga tahun 2019? Panduan buat pelajar Tingkatan 3 yang ingin menyiapkan tugasan Kerja Kursus Geografi PT3 tahun 2019. Untuk makluman, menurut jadual peperiksaan PT3 2018, calon perlu menyiapkan tugasan Geografi yang berjudul ‘Kajian Guna Tanah di Kawasan Tempat Tinggal atau Sekolah Anda’ bermula dari 8 Julai sehingga 27 Julai 2018.

Contoh Kerangka Kasar Geografi PT3 2018 (Kerja Kursus)

Contoh Kerangka Kasar Geografi PT3 2019 (Kerja Kursus)

Berikut dikongsikan adalah maklumat tentang contoh kerangka Kerja Kursus Geografi PT3 termasuk memaparkan contoh jawapan dan isi-isi penting :

Tajuk Tugasan Kerja Kursus Geografi PT3 2019

○ 2018 : Kajian Guna Tanah di Kawasan Tempat Tinggal atau Sekolah Anda

○ 2017 : Kajian Peta

○ 2016 : Kajian Kes Tentang Pengangkutan Di Tempat Tinggal/ Sekolah Anda

Kerangka Kerja Kursus Geografi PT3 2018

1. Pengenalan

Memperkenalkan kawasan tempat tinggal kajian.

2. Objektif Kajian

Menyatakan objektif kajian yang dijalankan

3.  Kaedah Kajian

Menyatakan kaedah kajian yang digunakan

4.  Rumusan

● Pengetahuan

● Nilai

● Harapan

5.  Borang Soal Selidik

Menyediakan borang soal selidik/ temuramah

6. Rujukan

Senaraikan bahan rujukan yang dihasilkan kerja kursus ini

Selamat menghadapi peperiksaan PT3 dan moga mendapat keputusan yang cemerlang.

Leave a Reply

%d bloggers like this: