Permohonan Semak Semula Keputusan PSPM Matrikulasi 2022/2023

Permohonan Semak Semula Keputusan PSPM Matrikulasi 2022/2023. Panduan buat calon yang ingin membuat permohonan Semakan Semula Keputusan Peperiksaan Semester Program Matrikulasi (PSPM) Semester I dan III Sesi 2022/2023. Untuk makluman menerusi portal Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), dimaklumkan permohonan semak semula keputusan PSPM Matrikulasi Semester I dan III Sesi 2022/2023 akan dibuka bermula daripada 8 Mac hingga 21 Mac 2023. Calon yang ingin memohon semak semula keputusan peperiksaan hendaklah melengkapkan Borang Permohonan Semak Semula PSPM yang boleh diperolehi melalui laman web KPM di http://www.moe.gov.my.

Permohonan Semak Semula Keputusan PSPM Matrikulasi 2022/2023

Permohonan Semak Semula Keputusan PSPM Matrikulasi 2022/2023

Berikut dikongsikan adalah maklumat tentang semakan semula keputusan PSPM Matrikulasi termasuk memaparkan tarikh dan borang permohonan:

Cara Permohonan Semak Semula Keputusan PSPM

A. Borang permohonan

1. Bagi calon yang ingin membuat permohonan semakan semula keputusan PSPM sesi 2022/23 hendaklah melengkapkan Borang Permohonan Semakan Semula Keputusan PSPM BMKPM/SS/PSPM yang boleh diperolehi di kolej, di pejabat Bahagian Matrikulasi, Kementerian Pendidikan Malaysia di Putrajaya atau melayari portal diĀ http://www.moe.gov.my. Borang tersebut boleh dimuat turun bermula daripada keputusan rasmi diumumkan. Semua permohonan perlu menggunakan borang BMKPM/SS/PSPM1.

2. Borang permohonan semak semula keputusan peperiksaan perlu diisi dengan lengkap dalam dua (2) salinan.

B. Pembelian wang pos/ draf bank/ kiriman wang

1. Kadar bayaran bagi setiap kursus yang disemak semula adalah RM50 (tidak termasuk caj pembelian wang pos/ draf bank/ kiriman wang dan cukai berkuatkuasa).

2. Pembayaran hendaklah menggunakan Wang Pos/ Draf Bank/ Kiriman Wang sahaja atas nama Pengarah Bahagian Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. **Sila rujuk Lampiran 1: Panduan Pengisian Maklumat Pada Wang Pos/ Draf Bank/ Kiriman Wang.

3. Wang Pos/ Draf Bank/ Kiriman Wang hendaklah dikepil bersama-sama borang permohonan. Bayaran dalam bentuk tunai atau cek peribadi tidak akan diterima.

4. Wang Pos/ Draf Bank/ Kiriman Wang mestilah diisi dengan lengkap dengan jumlah bayaran yang mencukupi.

C. Serahan dokumen permohonan semak semula

1. Pengisian Google Form Permohonan Semak Semula Keputusan PSPM, Semester I &
III, Sesi 2022/2023:

i. Pautan Google Form mengikut kolej akan dibuka pada 8 Mac sehingga 21 Mac 2023
jam 4.00 petang.
ii. Pastikan semua borang permohonan dan wang pos/ draf bank/ kiriman wang
dilengkapkan sebelum mengisi Google Form tersebut.
iii. Calon hendaklah mengisi maklumat dan memuat naik:

  • Borang permohonan semak semula yang lengkap.
  • Muka hadapan wang pos/ draf bank/ kiriman wang yang lengkap diisi.

NOTA: Semua salinan dokumen ini adalah dalam bentuk pdf/ imej sahaja.

2. Calon hendaklah menghantar dua salinan borang permohonan berserta wang pos atau draf bank/ kiriman wang kepada Pegawai Peperiksaan kolej sebelum tarikh tutup permohonan di peringkat kolej.

3. Calon dinasihatkan membuat satu salinan borang permohonan dan wang pos atau draf bank/ kiriman wang untuk simpanan dan rujukan masing-masing.

4. Borang permohonan dan wang pos/ draf bank/ kiriman wang yang tidak diisi dengan lengkap atau pembayaran yang tidak mencukupi tidak akan diproses dan akan dikembalikan semula kepada pemohon.

Permohonan Semak Semula Keputusan PSPM Matrikulasi 2018/2019
Panduan pengisian maklumat wang pos pada borang permohonan

NOTA: Keputusan semak semula akan diedarkan melalui emel kepada pihak kolej pada 19 April 2023. Keputusan semak semula yang diumumkan adalah muktamad.

Sebarang pertanyaan lanjut sila hubungi Bahagian Matrikulasi KPM melalui talian 03-8884 4083 atau 03-8884 4020.

Leave a Reply

%d bloggers like this: