Senarai Mata Pelajaran STEM 2020 Menengah Atas

Senarai Mata Pelajaran STEM 2020 Menengah Atas. Apakah mata pelajaran Menengah Atas terkini? Untuk makluman, Kementerian Pendidikan Malaysia akan menawarkan pakej mata pelajaran baharu bagi Tingkatan Empat dan Lima mulai Januari 2020. Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) (Menengah Atas) akan berkuatkuasa tahun depan untuk menambahbaik aliran sains dan sastera dalam sistem pendidikan sedia ada. Dengan itu pelajar boleh memilih empat pakej yang merupakan kombinasi mata pelajaran teras dan elektif.

Senarai Mata Pelajaran STEM 2020 Menengah Atas

Dalam pakej STEM, anda perlu mengambil semua mata pelajaran Sains Tulen iaitu Kimia, Fizik, Biologi dan Matematik Tambahan atau dua (2) subjek Sains Tulen dan Matemarik Tambahan atau sekurang-kurangnya satu (1) mata pelajaran elektif STEM Sains Gunaan dan Teknologi atau bukan mata pelajaran elektif STEM.

Senarai Mata Pelajaran STEM 2020 Menengah Atas

Berikut dikongsikan adalah maklumat tentang senarai mata pelajaran STEM termasuk memaparkan mata pelajaran teras dan elektif :

Perbezaan Pakej STEM dan Pakej Sastera & Kemanusiaan

KSSM (Menengah Atas) dan (Pakej STEM)

i. Mengikuti lima mata pelajaran teras (Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Matematik, Sains dan Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral).

ii. Mengikuti mata pelajaran wajib (Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan).

iii. Mengambil semua mata pelajaran sains tulen (Fizik, Kimia, Biologi dan Matematik Tambahan) atau dua mata pelajaran sains tulen dan Matemarik Tambahan dan sekurang-kurangnya satu mata pelajaran elektif STEM atau sekurang-kurangnya dua mata pelajaran elektif STEM atau satu daripada senarai mata pelajaran vokasional (MPV).

KSSM (Menengah Atas) dan (Pakej Sastera dan Kemanusiaan)

i. Mengikuti lima mata pelajaran teras (Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Matematik, Sains dan Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral).

ii. Mengikuti mata pelajaran wajib (Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan).

iii. Mengambil gabungan mata pelajaran terdiri daripada kumpulan elektif Bahasa, Pengajian Islam serta Kemanusiaan dan Sastera Ikhtisas atau satu mata pelajaran elektif STEM kecuali MPV.

iv. Mata pelajaran sejarah dan Bahasa Malaysia kekal sebagai mata pelajaran wajib lulus untuk SPM, manakala 12 mata pelajaran kekal bagi SPM.

Leave a Reply