Apa Itu IELTS Malaysia dan Kepentingan

Apa Itu IELTS Malaysia dan Kepentingan. Mungkin anda sering mendengar istilah IELTS, tahu apakah pengertiannya? International English Language Testing System atau ringkasnya IELTS adalah merupakan ujian antarabangsa dalam kemampuan bahasa Inggeris yang dikendalikan oleh Universitas Cambridge, British Council dan IDP Educational Australia. IELTS adalah salah satu ujian bahasa Inggeris utama di dunia selain TOEFL, TOEIC dan OPI. IELTS digunapakai untuk mengukur kemahiran bahasa orang yang ingin belajar atau bekerja di mana Bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa komunikasi. Ia menggunakan skala 9 band untuk mengenalpasti tahap kecekapan dari non-user (band score 1) sehingga ke expert (band score 9).

Apa Itu IELTS Malaysia dan Kepentingan

IELTS diterima oleh kebanyakan institusi di Australia, United Kingdom, Kanada, Ireland, New Zealand dan Akademik Afrika Selatan, lebih daripada 3,000 institusi akademik di Amerika Syarikat, dan pelbagai organisasi profesional. Ini juga merupakan syarat untuk imigresen ke Australia, New Zealand dan Kanada.

Apa Itu IELTS Malaysia dan Kepentingan

Keputusan IELTS dinilai pada skala paling tinggi- skala 9. Bagi mereka yang ingin memasuki universiti di luar negara, skor minimum adalah antara 5.5 hingga 6.5 dan skor antara 7.0 hingga 7.5 bagi mereka yang berminat dalam program siswazah bergantung kepada universiti dan tahap yang mereka mahu (S1 atau S2 atau S3).

Format IELTS

Ujian IELTS terbahagi kepada empat bahagian iaitu Listening, Reading, Writing dan Speaking. Untuk seksyen Listening, Reading dan Writing dilaksanakan dalam satu sesi sahaja. Manakala, seksyen Speaking boleh diambil pada hari yang sama atau sehingga tujuh hari sebelum atau selepas ujian lain. Semua penguji ujian mengambil ujian Listening dan Speaking yang sama, manakala ujian Reading and Writing berbeza bergantung kepada sama ada pengambil ujian mengambil versi ujian Academic atau General Training.

  • IELTS Listening: 4 sections, 40 items – 30 min
  • IELTS Reading: 3 sections, 40 items – 60 minutes
  • IELTS Writing: 2 tasks (150-250 words) – 60 minutes
  • IELTS Speaking: 11-14 minutes

Nota : Untuk dapatkan maklumat lanjut tentang format IELTS sila ke laman https://www.ielts.org/about-the-test/test-format

Leave a Reply