Permohonan ASEAN-China Young Leaders Scholarship 2020 (ACYLS) Online

Permohonan ASEAN-China Young Leaders Scholarship 2020 (ACYLS) Online. Anda ingin mengikuti pengajian di peringkat Sarjana dan PhD di China? Panduan buat pelajar yang ingin membuat permohonan biasiswa untuk pengajian mereka. Untuk makluman, Jabatan Perkhidmatan Awam mempelawa kepada warganegara Malaysia untuk memohon Biasiswa ASEAN-China Young Leaders Scholarship (ACYLS) bagi mengikuti pengajian di peringkat Sarjana, Ph.D atau program penyelidikan jangka pendek di salah satu daripada 22 universiti di China. Permohonan ini boleh dibuat secara online bermula daripada 17 Mac 2020 sehingga tarikh tutup 27 Mac 2020 di laman sesawang JPA.

Permohonan ASEAN-China Young Leaders Scholarship 2020 (ACYLS) Online

Permohonan ASEAN-China Young Leaders Scholarship 2020 (ACYLS) Online

Berikut dikongsikan maklumat tentang penajaan ASEAN-China Young Leaders Scholarship termasuk memaparkan tarikh, syarat kelayakan dan aplikasi permohonan :

Tarikh Permohonan : 17 Mac – 27 Mac 2020

Syarat Kelayakan ASEAN-China Young Leaders Scholarship 2020

Antara syarat-syarat kelayakan ASEAN-China Young Leaders Scholarship adalah seperti berikut :

1) Berumur tidak melebihi 45 tahun pada 1 September 2020;
2) Pegawai-pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan tetap sekurang-kurangnya untuk tempoh 5 tahun (dikira sehingga 1 Januari 2020);
3) Telah disahkan dalam skim perkhidmatan terkini pada tarikh tutup permohonan;
4) Mempunyai penguasaan Bahasa Inggeris yang baik;
5) Mencapai markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) purata 85 markah ke atas bagi tempoh genap 3 tahun skim perkhidmatan terkini berturut-turut (2017, 2018 & 2019). Penilaian setahun LNPT hendaklah genap 12 bulan;
6) Tidak mengikuti kursus sederhana di luar negara dalam tempoh satu (1) tahun
kebelakangan atau kursus panjang dalam tempoh dua (2) tahun kebelakangan (dikira dari 1 Januari 2020);
7) Bersih daripada Pertubuhan atau tindakan tatatertib dan bebas daripada dakwaan Mahkamah;
8) Telah mengisytiharkan harta;
9) Tidak tersenarai dalam senarai hitam pinjaman atau biasiswa JPA;
10) Disahkan sihat tubuh badan / mental serta bebas daripada sebarang penyakit;
11) Tidak mendapat penajaan (pinjaman atau biasiswa) daripada mana-mana penaja lain bagi pengajian di bawah program ini;
12) Mengikuti pengajian di peringkat yang lebih tinggi daripada kelayakan akademik sedia ada yang dimiliki pegawai.

Cara Permohonan ASEAN-China Young Leaders Scholarship Online

a. Semua pemohon yang berminat dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan hendaklah mengisi borang permohonan secara dalam talian di laman web ACYLS melalui pautan http://www.csc.edu.cn/studyinchina atau
http://www.campuschina.org. Borang permohonan yang telah lengkap diisi
melalui pautan ini hendaklah dimuat turun dan dicetak serta dilampirkan
bersama-sama dengan dokumen-dokumen lain yang diperlukan seperti mana yang dinyatakan di dalam Guidebook of ACYLS (muka surat 10).

b. Pemohon juga dikehendaki untuk mengisi borang permohonan secara dalam talian di portal eSila JPA melalui pautan
http://esilav2.jpa.gov.my bermula daripada 17 Mac 2020. Borang permohonan yang telah lengkap diisi melalui pautan ini hendaklah dimuat turun, dicetak dan
ditandatangani oleh pemohon dan dikepilkan bersama-sama dengan dokumen-dokumen lain yang dinyatakan di perenggan 4 di atas. Ruangan perakuan Ketua Jabatan di penghujung borang permohonan yang telah dimuat turun, dicetak dan ditandatangani oleh pemohon.

c. Dokumen permohonan lengkap
hendaklah dikemukakan secara serahan tangan atau pos sebelum atau pada 27 Mac 2020 oleh pemohon sendiri (bagi bukan penjawat awam) atau Ketua Jabatan / Perkhidmatan (bagi penjawat awam) kepada:

Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
Jabatan Perkhidmatan Awam
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Aras 3, Blok C2, Kompleks C
62510 PUTRAJAYA
(u.p.: Unit Pengurusan Penawaran Dalam Perkhidmatan)

Nota : Permohonan dengan dokumen yang tidak lengkap atau diterima selepas tarikh
tutup permohonan atau tidak memenuhi syarat yang ditetapkan atau tidak dikemukakan melalui Ketua Jabatan / Ketua Perkhidmatan tidak akan diproses oleh JPA untuk tujuan pencalonan kepada pihak Kerajaan China. Pemilihan akhir calon untuk ditawarkan ACYLS adalah tertakluk kepada keputusan oleh pihak Kerajaan China.

Sebarang pertanyaan lanjut berhubung permohonan ACYLS ini boleh dirujuk kepada pegawai penyelaras di talian 03 – 88853569/3879 atau emel penawaranldp@jpa.gov.my

Leave a Reply