Semakan Calon e-UKCG 2023 PISMP Online (Ujian Kelayakan Calon Guru)

Semakan Calon e-UKCG 2023 PISMP Online (Ujian Kelayakan Calon Guru). Bilakah tarikh semakan Ujian Kelayakan Calon Guru (e-UKCG) PISMP tahun 2022? Panduan buat pemohon yang telah membuat permohonan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) ambilan 2022 kemasukan ke Institut Pendidikan Guru (IPG). Untuk makluman, Kementerian Pendidikan Malaysia memaklumkan e-UKCG akan dijalankan pada 20 April sehingga 29 April 2022. Calon yang telah melengkapkan permohonan PISMP 2022 secara dalam talian akan diberi tarikh menduduki e-UKCG.

Semakan Calon e-UKCG 2023 PISMP Online (Ujian Kelayakan Calon Guru)

Tahniah kepada calon yang dipanggil menduduki Ujian Kelayakan Calon Guru dalam program PISMP ambilan 2022. Bagi mereka yang berjaya dalam ujian e-UKCG akan dipanggil ke sesi temuduga nanti.

Semakan Calon e-UKCG 2023 PISMP Online (Ujian Kelayakan Calon Guru)

Berikut dikongsikan adalah maklumat tentang semakan e-UKCG termasuk memaparkan tarikh dan aplikasi semakan :

Tarikh pelaksanaan e-UKCG : 20 April sehingga 29 April 2022

Apakah Itu Ujian Kelayakan Calon Guru?

e-UKCG adalah ujian psikometrik secara atas talian (online) yang digunakan oleh IPGM KPM untuk menyaring calon-calon yang memohon latihan perguruan di IPG. Hanya calon yang lulus e-UKCG layak dipertimbangkan untuk menduduki saringan seterusnya.

Senarai Saringan e-Ujian Kelayakan Calon Guru

Untuk makluman e-UKCG terdiri daripada tiga sesi iaitu e-Ujian Kelayakan Calon Guru, Video Pengajaran (VP) dan Video Kecergasan Fizikal (VKF) :

A. e-Ujian Kelayakan Calon Guru

Terdiri daripada Bahagian A dan Bahagian B yang mesti dijawab oleh calon dalam tempoh 45 minit.

B. Penyediaan dan Penghantaran Video Pengajaran

Calon yang lulus e-UKCG sahaja akan menjalani Video Pengajaran. Anda perlu menghasilkan VP antara 6 minit ke 8 minit dan muatnaik ke aplikasi Youtube.

C. Penyediaan dan Penghantaran Video Kecergasan Fizikal

Calon perlu menyediakan rakaman VKF mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Calon diminta menyediakan rakaman VKF dalam tempoh antara 28 Jun hingga 3 Julai 2022. Tarikh akhir calon perlu menghantar rakaman VKF adalah pada 3 Julai 2022.

Cara Semakan e-UKCG 2022 Online

  1. Pemohon boleh membuat semakan UKCG secara atas talian (online) di laman web https://pismp.moe.gov.my/.
  2. Isikan No. Kad Pengenalan dan kata laluan calon.
  3. Calon yang berjaya dipanggil UKCG diminta untuk membuat pengesahan kehadiran dan mencetak slip kehadiran serta surat tawaran.

Untuk keterangan lanjut sila layari ke laman web https://www.moe.gov.my/.

Tahniah diucapkan kepada calon yang dipanggil untuk Ujian Kelayakan Calon Guru ambilan sesi 2022. Semoga anda berjaya ke sesi temuduga dalam program PISMP.

BACA JUGA : Contoh Soalan Ujian UKCG

Leave a Reply

%d bloggers like this: