Skema Jawapan Pembinaan Negara dan Bangsa Ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat

Skema Jawapan Pembinaan Negara dan Bangsa Ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat. Apakah tema Sejarah Kertas 3 SPM 2020? Panduan buat calon Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) tahun 2020 yang bakal menduduki peperiksaan tersebut. Menurut makluman daripada Lembaga Peperiksaan Malaysia (LP), tema Sejarah Kertas 3 SPM adalah Pembinaan Negara dan Bangsa Ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat. Apakah persediaan calon untuk exam Sejarah Kertas 3? Untuk memudahkan pelajar, disini kongsikan skema jawapan Pembinaan Negara dan Bangsa Ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat sebagai panduan dan bahan rujukan.

Skema Jawapan Pembinaan Negara dan Bangsa Ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat

Skema Jawapan Pembinaan Negara dan Bangsa Ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat

Berikut dikongsikan adalah maklumat tentang skema jawapan dan nota Pembinaan Negara dan Bangsa Ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat untuk Sejarah Kertas 3 SPM :

1. Jelaskan secara ringkas tentang latar belakang pembangunan ekonomi di negara kita

F1 Kerajaan British yang memperkenalkan pelbagai dasar pecah pintu hanya untuk memenuhi kepentingan ekonomi mereka

F2 Daripada sistem itu, kerajaan British mengaut keuntungan.

F3 Sistem ekonomi moden yang diperkenalkan oleh British terlalu asing kepada penduduk peribumi

F4 Penduduk peribumi yang berasaskan ekonomi sara diri akan ketinggalan

F5 Menjelang kemerdekaan Tanah Melayu berlakunya kepincangan ekonomi dan sosial

F6 Dilaksanakan melalui Rancangan Pembangunan Lima Tahun

F7 Dimulakan oleh kerajaan Perikatan

[ 10 x 1m = mak 5m ] 5 markah

2. Terangkan rancangan pembangunan Lima Tahun yang telah dilaksanakan dalam Tahap 1 (1956-1970)

i) Rancangan Malaya Pertama (1956-1960)

F1 Diperkenalkan sejak sebelum Tanah Melayu merdeka

F2 Matlamat Rancangan Malaya Pertama untuk membangunkan kawasan luar bandar

F3 Tujuan rancangan ini untuk rapatkkan jurang pendapatan penduduk antara luar bandar dengan bandar.

F4 Mengurangkan kadar kemiskinan penduduk luar bandar

F5 Untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi dan sumber pendapatan negara supaya tidak terlalu bergantung kepada bijih timah dan getah

F6 Tumpuan rancangan Malaya Pertama lebih memberi penekanan kepada sektor ekonomi, sosial dan awam

F7 Dalam sektor ekonomi pembukaan tanah baru bagi tujuan pertanian

F8 Untuk menggalakkan penanaman semula getah

F9 Hasil pertanian dipelbagaikan bukan fokus getah sahaja

F10 Perusahaan melombong bijih timah diperluaskan

ii) Rancangan Malaya Kedua (1961-1965)

F17 Merupakan kesinambungan Rancangan Malaya Pertama

F18 Masih memberi penekanan kepada penduduk luar bandar

F19 Bertujuan merapatkan jurang perbezaan pendapatan penduduk luar bandar dengan bandar

F20 Mengurangkan kadar kemiskinan

F21 Meningkatkan taraf hidup rakyat

F22 Memberi tumpuan kepada penyedian infrastruktur sosial

F23 Seperti pelajaran, kesihatan dan perumahan

F24 Menyediakan peluang pekerjaan

F25 Strateginya menggiatkan peranan FELDA

F26 FAMA ditubuhkan pada 1965

F27 FAMA berperanan membantu petani mengatasi masalah pemasaran hasil pertanian dan meningkatkan pendapatan petani

F28 Mewujudkan Bilik Gerakan di Kuala Lumpur

iii) Rancangan Malaysia Pertama (1966-1970)

F29 Merupakan rancangan pembangunan lima tahun yang pertama setelah penubuhan Malaysia

F30 Memberi tumpuan pada integrasi nasional

F31 Memastikan semua program pembangunan memfokus pada kesejahteraaan rakyat

F32 Bersifat bersepadu merangkumi semua bidang ekonomi

F33 Mempelbagaikan ekonomi sektor pertanian dan perindustrian

F34 Strategi pembangunan pertanian iaitu pembukaan tanah baru

F35 Usaha pembukaan tanah baru oleh FELDA semakin pesat

F36 Mewujudkaan pelbagai projek seperti Tiga Segi Jengka, Johor Tenggara dan Pahang Tenggara

F37 FELCRA ditubuhkan pada 1965

F38 Bertujuan membantu FELDA dalam pembangunan ekonomi luar bandar

F39 MARA menggantikan RIDA

F40 Matlamatnya membantu bumiputera dalam perdagangan dan perindustrian

F41 Meningkatkan ekuiti bumiputera

F42 Menyediakan kemudahan asas Bumiputera

F43 Penubuhan Bank Bumiputera

F44 Untuk menggalakkan penyertaan bumiputera dalam sektor perusahaan dan perdagangan

F45 MARDI ditubuhkan 1969

[ 45 x 1m = mak 30m ]

3. Jelaskan usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk membantu ekonomi dalam Rancangan Malaysia Keempat

F1 Rancangan Malaysia Keempat turut mendukung aspirasi DEB

F2 Walaupun rancangan Malaysia Keempat dilancarkan semasa dunia mengalami kemelesetan ekonomi namun rancangan ini tetap meneruskan program pembangunan ekonomi dalam Rancangan Malaysia Ketiga

F3 Rancangan ini memberi tumpuan kepada perkembangan perusahaan berat yang berasaskan pelaburan modal

F4 Penggunaan teknologi tinggi

F5 Keperluan tenaga pekerja mahir

F6 Strategi Rancangan ini dalam pembangunan sektor perindustrian ialah untuk menubuhkan Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM)

F7 Perbadanan industri berat Malaysia ditubuhkan pada akhir tahun 1980

F8 HICOM berperanan mengenalpasti, memula, dan menguruskan projek industri berat dengan cekap seperti mana yang dikendalikan oleh sektor swasta

F9 Pembukaan kawasan perusahaan baru bagi menggiatkan perindustrian dan menggalakkan pelaburan asing, kawasan perusahaan baru dibuka di Senai, Johor/ Senawang,Negeri Sembilan/ Bintulu, Sarawak/ Menggatal & Likas, Sabah

F10 Pengisytiharan Zon Perdagangan Bebas

F11 Zon Perdagangan Bebas diperkenalkan di Bayan Lepas (Pulau Pinang) dan Sungai Way (Selangor)

[ 11 x 1m = mak 11m ]

4. Jelaskan bagaimana dasar pembangunan ekonomi dapat menjamin perpaduan dan kesejahteraan rakyat.

F1 Dasar ini dapat meningkatkan pendapatan sektor pertanian semua kaum ke tahap maksimum

F2 Pengurusan sumber ekonomi negara yang cekap

F3 Pengurusan yang berkesan

F4 Memaksimumkan pendapatan pekebun kecil

F5 Memajukan komoditi utama yang berpotensi untuk di eksport

F6 Pembukaan tanah-tanah baru seperti FELDA untuk semua bangsa

F7 Penglibatan sektor swasta dalam pembangunan negara

F8 Perkongsian kepakaran dalam syarikat

F9 Sektor swasta mengutamakan kepentingan nasional

F10 Pihak kerajaan memberikan perkhidmatan sokongan

F11 Kerajaan memudahkan perkhidmatan/ perusahaan/ pelaburan tertentu kepada sektor swasta

F12 Merapatkan jurang ekonomi luar bandar

F13 Membangunkan kawasan luar bandar

F14 Memaksimumkan penglibatan semua kaum dalam sektor ekonomi

F15 Melaksanakan program usahawan

[ 15 x 1m = mak 10m ]

5. Pada pendapat anda, sejauh manakah kejayaan Dasar Ekonomi Baru ( DEB ) mampu menjamin perpaduan dan kesejahteraan rakyat

F1 Menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial antara kaum/ kawasan/ wilayah

F2 Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum

F3 Menambahkan pendapatan

F4 Menyediakan peluang pekerjaan bagi merapatkan jurang ekonomi

F5 Menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi

F6 Program pembangunan kawasan luar Bandar diteruskan

F7 Penubuhan Kementerian Tanah dan Kemajuan Wilayah

F8 Penubuhan MARA

F9 Membantu golongan petani

F10 Menggalakkan perkembangan perusahaan/ perdagangan/memajukan bandar

F11 Penubuhan Lembaga Beras dan Padi Negara /LPN

F12 Penubuhan Kemajuan Ikan Malaysia/LKIM

F13 Perbadanan Pembangunan Bandar /

F14 Penubuhan RISDA

F15 Lembaga PErtubuhan Peladang / LPP

F16 PETRONAS

F17 Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri

F18 Lembaga Kemajuan Johor Tenggara / KEJORA

F19 Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah /KETENGAH

F20 Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara /DARA

F21 Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan /KESEDAR

( Mana-mana yang munasabah )

6. Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam menjamin perpaduan dan kesejahteraan rakyat (5 markah)

A. Cabaran:

F1 Masalah perpaduan

F2 Persaingan ekonomi dunia

F3 Kekurangan tenaga mahir

F4 Masalah kemiskinan

F5 Ancaman dadah

F6 Penyalahgunaan laman sesawang

F7 Kemasukan orang asing

F8 Ancaman liberalisme Barat

F9 Keruntuhan akhlak

B. Langkah:

F1 Memperkukuhkan perpaduan rakyat

F2 Meningkatkan kerjasama

F3 Mengamalkan toleransi

F4 Hormat-menghormati

F5 Menjayakan konsep 1Malaysia

(Mana-mana yang munasabah)

7. Nilai-nilai

F1 Memanfaatkan kurniaan tuhan

F2 Mengekalkan tradisi

F3 Berani menghadapi cabaran

F4 Toleransi

F5 Bekerjasama

F6 Hormat-menghormati

F7 Bersatupadu

F8 Berani mempertahankan negara

F9 Berdaya saing

F10 Jati diri

INFO BERKAITAN : Skema Jawapan Kertas 3 Sejarah SPM 2018

Penafian : Skema jawapan Sejarah Kertas 3 SPM 2018 di atas adalah contoh sahaja dan bukan soalan sebenar untuk SPM 2018. Ia adalah sebagai panduan buat pelajar SPM.

Leave a Reply