Syarat Kemasukan UMS 2024 Lepasan SPM/ STPM

Syarat Kemasukan UMS 2024 Lepasan SPM/ STPM. Berminat melanjutkan pengajian di Universiti Malaysia Sabah? Panduan buat pelajar lepasan Matrikulasi, STPM dan Diploma yang berminat melanjutkan pengajian ke Universiti Malaysia Sabah (UMS) ambilan 2024. Untuk makluman, permohonan kemasukan ke UMS bagi program Ijazah Sarjana Muda/ Sarjana Muda (Masters) bagi kemasukan Mac 2023 boleh dibuat terus ke laman web UMS.

Syarat Kemasukan UMS 2024 Lepasan SPM/ STPM

Universiti Malaysia Sabah atau singkatan UMS merupakan salah satu Universiti Awam terbaru di Malaysia. UMS merupakan IPTA ke sembilan (9) di Malaysia dan telah memulakan program pengajiannya di Kampus Teluk Likas sebagai Kampus sementara pada tahun 1995. Kampus utama terletak di Kota Kinabalu, Sabah dan terdapat beberapa cawangan lagi di Labuan, Sandakan dan Kudat. Pada sesi pengajian 2020/2021, jumlah pelajar di UMS adalah seramai lebih kurang 13 ribu pelajar. Ini melibatkan penawaran sebanyak 68 program peringkat Ijazah Sarjana Muda, satu program peringkat Diploma dan satu program peringkat Asasi.

Syarat Kemasukan UMS 2024 Lepasan SPM/ STPM

Berikut dikongsikan adalah maklumat tentang syarat kemasukan ke Universiti Malaysia Sabah termasuk memaparkan syarat am dan khas akademik bagi lepasan SPM dan STPM :

Syarat Am Program Kemasukan UMS

LEPASAN STPM

i. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam matapelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam matapelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira.

ii. Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) 2.00 dengan Gred C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am.

LEPASAN MATRIKULASI

i. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam matapelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam matapelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira.

ii. Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UKM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.

LEPASAN STAM

i. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam matapelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam matapelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira.

ii. Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM).

iii. Mendapat sekurang-kurangnya Band 1.0 dalam MUET untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

LEPASAN DIPLOMA

Mempunyai kelulusan Diploma IPTA/ILKA/IPTS atau Kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti (Syarat Khas program mengikut jenis program yang ditawarkan di UA.

Syarat Khas Program Kemasukan UMS

LEPASAN STPM

Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Komunikasi)

a. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am diperingkat STPM.

b. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Ijazah Sarjana Muda Pendarasan Islam dengan Kepujian

a. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C/6C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam matapelajaran Bahasa Arab/Syariah/Usuluddin.

b. Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam matapelajaran berikut Bahasa Arab/Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah

Ijazah Sarjana Muda Perniagaan dengan Kepujian

a. Lulus dengan sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Ekonomi di peringkat STPM.

b. Lulus dengan sekurang-kurangnya 4B dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris atau sekurang-kurangnya 6C Bahasa Inggeris 1119 di peringkat SPM.

Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian

a. Lulus dengan sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Ekonomi/ Perakaunan di peringkat STPM;

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian

a. Lulus dengan sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Geografi/Sejarah dan mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran seperti iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Perakaunan, Matematik.

Nota: Untuk dapatkan maklumat lanjut tentang syarat kemasukan bagi lepasan Matrikulasi, STPM, Diploma dan Asasi boleh terus ke laman https://www.ums.edu.my/v5/en/admission/

Untuk sebarang keterangan lanjut tentang kemasukan ke UMS, sila hubungi :

Universiti Malaysia Sabah
Jalan UMS, 88400
Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

No. Tel: (+6088) 320000 / 320474
No. Fax: (+6088) 320223
Whatsapp: 088-320000
Laman Web: https://www.ums.edu.my/

BACA JUGA: Permohonan Kemasukan ke UMS

One Response

  1. Alwanih Binti Yusoff June 10, 2021

Leave a Reply