Format Instrumen Peperiksaan STAM 2020 Baharu

Format Instrumen Peperiksaan STAM 2020 Baharu. Format baharu instrumen Sijil Tinggi Agama Malaysia? Panduan buat pelajar yang bakal menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 2020. Untuk makluman, Lembaga Peperiksaan Malaysia mengumumkan format terkini instrumen atau soalan peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia mulai tahun 2020. Kesemua 10 matapelajaran STAM terlibat dengan format baharu ini adalah iaitu subjek Fiqh, Nahu dan Sarf, Tauhid dan Mantiq, Adab dan Nusus, Hadith dan Mustolah dan lain-lain lagi.

Format Instrumen Peperiksaan STAM 2020 Baharu

Sijil Tinggi Agama Malaysia atau ringkasnya STAM merupakan peperiksaan yang dikelolakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia bagi membolehkan pelajar melanjutkan pengajian ke Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir dan Universiti Awam. Sijil akan dianugerahkan kepada calon yang lulus sekurang-kurangnya peringkat Maqbul dalam semua matapelajaran.

Format Instrumen Peperiksaan STAM 2020 Baharu

Berikut dikongsikan adalah maklumat tentang format instrumen peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia tahun 2020 termasuk memaparkan bilangan soalan, jumlah markah, tempoh ujian dan wajaran :

A. Fiqh (S102)

Format Instrumen Peperiksaan STAM 2020 Baharu

B. Tauhid dan Mantiq (S102)

Format Instrumen Peperiksaan STAM 2020 Baharu

C. Tafsir dan Ulumuhu (S104)

Format Instrumen Peperiksaan STAM 2020 Baharu

D. Nahu dan Sarf (S106)

Format Instrumen Peperiksaan STAM 2020 Baharu

E. Hifz Al-Quran dan Tajwid (S102)

Format Instrumen Peperiksaan STAM

F. Hadith dan Mustolah (S104)

G. Insya’ dan Mutalaah (S107)

H. Adab dan Nusus (S108)

I. Arudh dan Qafiyah (S109)

J. Balaghah (S110)

Format Instrumen Peperiksaan STAM 2020

Muat Turun Instrumen Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia

Untuk dapatkan format peperiksaan ini dalam bentuk PDF, boleh muat turun di http://lp.moe.gov.my/files/stam

BACA JUGA : Jadual Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia 2020

Leave a Reply