Permohonan GMI 2019 Online German-Malaysian Institute

Permohonan GMI 2019 Online German-Malaysian Institute. Panduan buat pelajar lepasan SPM 2018 yang berminat melanjutkan pengajian di German-Malaysian Institute (GMI) ambilan April 2019. Untuk makluman menerusi portal GMI, permohonan kemasukan ke German-Malaysian Institute ambilan April 2019 telah dibuka secara dalam talian di laman web www.gmi.edu.my.

Permohonan GMI 2019 Online German-Malaysian Institute

Permohonan GMI 2019 Online German-Malaysian Institute

Berikut dikongsikan adalah maklumat tentang permohonan kemasukan ke GMI ambilan 2019 termasuk memaparkan syarat tawaran dan aplikasi permohonan :

Syarat Tawaran Kemasukan GMI

1. Pelajar hendaklah disahkan sihat oleh mana-mana klinik atau hospital kerajaan/swasta serta lulus Pemerikasaan Doktor dan Ujian Dadah. Tidak mempunyai sebarang ketidak-upayaan fizikal (physical
disabilities) yang serius dan tidak rabun warna. Segala perbelanjaan pemeriksaan yang bersangkutan adalah di bawah tanggungan pelajar sendiri. Pihak Institut berhak menarik balik atau membatalkan tawaran ini pada bila-bila masa jika didapati pelajar tidak mencapai tahap kesihatan yang diperlukan.

2. Segala maklumat yang dikemukakan kepada Institut mestilah benar. Pihak Institut berhak menarik balik tawaran atau membatalkan tawaran ini pada bila-bila masa jika didapati maklumat yang
diberikan adalah palsu.

3. Pelajar adalah tertakluk kepada semua Peraturan dan Polisi Institut yang dikuat-kuasakan ke atas pelajar di sepanjang tempoh pengajian.

4. Pelajar perlu menjelaskan yuran-yuran yang terbabit bagi pendaftaran program yang ditawarkan berdasarkan Struktur Yuran dan Kaedah Pembayaran Yuran seperti di dalam Lampiran A ini.

5. Tawaran kemasukan ini adalah muktamad. Sebarang penukaran ke atas program yang ditawarkan ataupun sesi pendaftaran adalah tidak dibenarkan.

6. Sila pastikan anda telah memuat-turun (download) kedua-dua Lampiran A – Syarat Tawaran & Panduan Pendaftaran dan Lampiran B – Dokumen Kemasukan Pelajar daripada laman web GMI, seperti yang dinyatakan dalam Surat Tawaran.

Permohonan GMI 2019 Online German-Malaysian Institute

Cara Permohonan GMI 2019 Online

1. Permohonan kemasukan German-Malaysian Institute boleh dibuat secara atas talian (online) di laman web http://www.gmi.edu.my/onlineapp/.

Untuk sebarang maklumat lanjut berkaitan kemasukan dan pendaftaran pelajar baru, sila hubungi:
Unit Kemasukan & Rekod GMI
Telefon: 03-8921 9000 atau 03-8921 9015 atau 03-8921 9457
E-mail: admission@gmi.edu.my

Leave a Reply

%d bloggers like this: