Permohonan Program Graduan Cemerlang 2023 GREP Online (Semakan Keputusan)

Permohonan Program Graduan Cemerlang 2023 GREP Online (Semakan Keputusan). Berminat buat permohonan pinjaman pelajaran? Berita baik buat pelajar yang ingin melanjutkan pengajian dalam peringkat Sarjana dan PH.D. Untuk makluman, Majlis Amanah Rakyat (MARA) mempelawa kepada pelajar yang berkelayakan untuk memohon Program Graduan Cemerlang (GREP) bagi pengajian peringkat Sarjana dan PH.D tahun 2023. Permohonan ini boleh dibuat secara online bermula daripada 23 Mei hingga 6 Jun 2023 menerusi laman web rasmi MARA https://www.mara.gov.my.

Permohonan Program Graduan Cemerlang 2023 GREP Online (Semakan Keputusan)

Permohonan Program Graduan Cemerlang 2023 GREP Online (Semakan Keputusan)

Berikut dikongsikan adalah maklumat tentang Program Graduan Cemerlang termasuk memaparkan syarat kemasukan, senarai kursus dan aplikasi permohonan :

Tarikh Permohonan : 23 Mei – 6 Jun 2023

Apakah Itu Graduate Excellent Programme?

Graduate Excellent Programme (GrEP) adalah program penajaan pelajaran berbentuk Pinjaman Boleh Ubah di bawah MARA ke peringkat pascasiswazah di Institusi Pengajian Tinggi terkemuka dan luar negara kepada siswazah cemerlang dalam bidang yang memberi impak yang besar kepada keperluan guna tenaga negara.

Syarat Kemasukan Program Graduan Cemerlang 2023

Antara syarat-syarat kelayakan Program Graduan Cemerlang adalah seperti berikut:

A. Syarat Umum

a. Pemohon dan salah seorang ibu ATAU bapa adalah Bumiputera dan warganegara Malaysia.

b. Had umur pemohon pada 31 Disember 2023:

Peringkat Pengajian Had Umur
Sarjana Dalam NegaraTidak melebihi 40 tahun
Sarjana Luar NegaraTidak melebihi 35 tahun
Doktor Falsafah Dalam NegaraTidak melebihi 45 tahun
Doktor Falsafah Luar Negara Tidak melebihi 40 tahun

c. Pemohon telah menamatkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda/ Sarjana dan mempunyai kelayakan akademik seperti dinyatakan dalam Syarat Akademik.

d. Pemohon wajib disahkan mempunyai kesihatan yang baik oleh seorang pengamal perubatan berdaftar.

e. Pemohon/Ibu/Bapa/Penjaga tidak termasuk dalam Senarai Hitam MARA atau dalam tindakan undang-undang oleh MARA.

f. Tidak mendapat bantuan tajaan daripada mana-mana agensi bagi pengajian di peringkat yang sama.

g. Mendapat pelepasan atau penangguhan kontrak perkhidmatan atau bayaran balik pinjaman daripada badan penaja lain.

h. Tidak pernah ditamatkan bantuan oleh mana-mana penaja atas sebab tindakan disiplin, menyalahi undang-undang negara serta tidak pernah diberhentikan oleh mana-mana Institusi Pengajian Tinggi atas masalah akademik/disiplin.

B. Syarat Khas

a. Pemohon yang akan memulakan pengajian sebelum 31 Disember 2023.

b. Menerima tawaran pengajian daripada Institusi Pengajian dalam negara seperti dalam lampiran A.

c. Menawarkan hanya bidang dalam pengajian Sains Perubatan sahaja bagi peringkat Doktor Falsafah (PHD).

C. Syarat Akademik

SARJANA

a. Memiliki Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh Kerajaan dengan pencapaian CGPA minimum 3.00 atau yang setaraf dengannya bagi pengajian peringkat tertentu.

DOKTOR FALSAFAH

a. Memiliki Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh Kerajaan dengan pencapaian CGPA minimum 3.50 atau yang setaraf dengannya.

b. Lulus bagi mod pengajian secara penyelidikan peringkat Ijazah Sarjana dalam atau luar negara.

TEMPOH PINJAMAN

Tempoh pinjaman bagi setiap peringkat pengajian adalah seperti berikut:

 • Sarjana: Maksimum 2 tahun
 • PhD: Maksimum 4 tahun

Senarai Bentuk Tajaan Dalam Program GrEP

 1. Yuran pengajian
 2. Elaun sara hidup
 3. Elaun pengangkutan
 4. Elaun penempatan (luar negara)
 5. Visa (luar negara)
 6. Insurans (luar negara)

Senarai Kursus Program Graduan Cemerlang

 1. Chemical Engineering
 2. Civil Engineering
 3. Mechanical
 4. Electrical & Electronic
 5. Robotics & Automation
 6. Telecommunication Engineering
 7. Mechatronic
 8. Nanotechnology
 9. Petroleum Engineering
 10. Solar Energy
 11. Wind Energy
 12. Environmental Engineering
 13. Marketing Management
 14. E-business
 15. International Business Management
Permohonan Program Graduan Cemerlang 2023 GREP Online (Semakan Keputusan)

Cara Permohonan Program GrEP 2023 Online

1. Permohonan ini boleh dibuat secara online menerusi laman web https://www.mara.gov.my/graduate-excellence-programme-grep-5/

2. Dokumen sokongan perlu dimuat naik ke sistem seperti yang tertera dalam panduan permohonan program.

Semakan Keputusan Program Graduan Cemerlang 2023

Semakan keputusan Program Graduan Cemerlang tahun 2023 boleh dibuat secara online menerusi laman web https://www.mara.gov.my.

NOTA: Sekiranya dalam tempoh tiga bulan daripada tarikh tutup permohonan pelajar tidak menerima sebarang maklumbalas daripada MARA maka permohonan tersebut dianggap TIDAK BERJAYA dan keputusan adalah muktamad.

Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi di:

Bahagian Penganjuran Pelajaran
Tingkat 10, Ibu Pejabat MARA
21 Jalan MARA, 50609 Kuala Lumpur

Telefon: 03-2613 2103 / 35032 / 32067 / 32106
Emel: grepdn@mara.gov.my (bagi permohonan dalam negara)

BACA JUGA : Senarai Bantuan Kewangan Pelajar IPT 2023

Leave a Reply

%d bloggers like this: