Tajuk Kerja Kursus Pengajian Am STPM 2023

Tajuk Kerja Kursus Pengajian Am STPM 2023. Panduan buat calon Tingkatan Enam yang mengambil subjek Pengajian Am dalam peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) 2023. Bagi mereka yang mengambil matapelajaran Pengajian Am diwajibkan melaksanakan dan menyiapkan kerja kursus Pengajian Am STPM 2023 (Kertas 4 – 900/4) sebagai sebahagian komponen penilaian semester 2. Kerja kursus ini mengandungi dua tema dan pelajar boleh membuat pilihan untuk memilih tema yang dikehendaki.

Tajuk Kerja Kursus Pengajian Am STPM 2023

Tajuk Kerja Kursus Pengajian Am STPM 2023

Berikut dikongsikan adalah maklumat tentang Kerja Kursus Pengajian Am STPM yang memaparkan tema kerja kursus :

Tema Kerja Kursus Pengajian Am STPM 2023

Pilih satu daripada tema di bawah ini dan sediakan kerja kursus yang panjangnya tidak melebihi 5000 patah perkataan.

 • Tema 1 – EKONOMI: PENGGUNA BIJAK
 • Tema 2 – SOSIAL BUDAYA: MAKANAN

Panduan Kerja Kursus Pengajian Am STPM

1. Calon digalakkan menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) untuk mencari maklumat tambahan.

2. Calon digalakkan menggunakan komputer untuk menyediakan laporan kajian mengikut format berikut:

2.1 Saiz kertas: A4 putih sahaja
2.2 Garisan tepi (margin): Atas dan bawah 1 inci, kiri dan kanan 1.25 inci
2.3 Tulisan: Times New Roman (font 12)
2.4 Langkau (spacing): 1.5

3. Panjang penulisan tidak melebihi 5000 patah perkataan, iaitu tidak termasuk jadual, rajah, graf, carta, senarai rujukan, lampiran, sinopsis, kandungan, dan penghargaan.

4. Calon boleh menggunakan ilustrasi/ gambar rajah untuk menyokong penulisan. Format penghasilan gambar rajah, jadual, peta, dan foto adalah seperti pada Lampiran 5.

5. Calon dikehendaki menulis rujukan mengikut kaedah Gaya Dewan. Format penulisan rujukan adalah seperti pada Lampiran 6.

6. Panjang abstrak adalah antara 100 hingga 150 patah perkataan. Abstrak hendaklah meliputi permasalahan kajian, kaedah kajian, penemuan utama, dan kesimpulan yang ditulis dalam satu perenggan.

7. Susunan skrip kerja kursus adalah seperti berikut:

7.1 Kulit hadapan (seperti format yang ditetapkan) (Lampiran 1)
7.2 Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2)
7.3 Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3)
7.4 Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4)
7.5 Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRuMKKC) (Lampiran 5)
7.6 Kerja kursus Pengajian Am

8. Setiap helaian kertas jawapan kerja kursus hendaklah dicatatkan nombor kad pengenalan di bahagian atas sebelah kanan kertas tersebut (nama calon tidak perlu).

9. Kerja kursus yang telah disiapkan perlu diserahkan kepada guru dalam bentuk bercetak dan berjilid.

Struktur Penulisan Kerja Kursus Pengajian Am STPM

 1. Abtrak
 2. Kandungan (butiran dan muka surat)
 3. Penghargaan
 4. Pengenalan
 5. Objektif Kajian
 6. Lokasi Kajian
 7. Metodologi Kajian
 8. Dapatan Kajian dan Perbincangan
 9. Rumusan/Kesimpulan
 10. Rujukan
Penskoran Kerja Kursus Pengajian Am STPM

Download Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Pengajian Am STPM 2023

Bagi calon yang ingin mendapat maklumat lebih lanjut tentang Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4) boleh memuat turun dalam bentuk PDF, sila klik DISINI.

Semoga calon memperolehi keputusan cemerlang dalam peperiksaan STPM tahun 2023.

BACA JUGA : Jadual Peperiksaan STPM Semua Semester 2023

Leave a Reply

%d bloggers like this: