Contoh Tajuk Kerja Kursus Bahasa Melayu STPM 2024 (Tema)

Contoh Tajuk Kerja Kursus Bahasa Melayu STPM 2024 (Tema). Tema kerja kursus Bahasa Melayu STPM tahun 2024? Panduan buat calon Tingkatan Enam yang mengambil subjek Bahasa Melayu dalam peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) 2024. Bagi mereka yang mengambil matapelajaran Bahasa Melayu diwajibkan melaksanakan dan menyiapkan kerja kursus Bahasa Melayu STPM (910/4) sebagai sebahagian komponen penilaian semester 2. Kerja kursus ini mengandungi lapan esei berformat berdasarkan soalan yang disediakan oleh guru atau MPM.

Contoh Tajuk Kerja Kursus Bahasa Melayu STPM 2024 (Tema)

Setiap calon Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia wajib melaksanakan kerja kursus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Wajaran markah bagi kerja kursus ini adalah sebanyak 8%. Markah kerja kursus ini akan diambil kira bersama dengan markah ujian bertulis semester 1, 2, dan 3 bagi tujuan penggredan mata pelajaran.

Contoh Tajuk Kerja Kursus Bahasa Melayu STPM 2024 (Tema)

Berikut dikongsikan adalah maklumat tentang Kerja Kursus Bahasa Melayu STPM yang memaparkan tema kerja kursus :

Panduan Kerja Kursus Bahasa Melayu STPM

a. Panjang esei berformat yang dihasilkan mestilah antara 600 hingga 650 patah perkataan.

b. Esei mestilah ditulis menggunakan tulisan tangan.

c. Penilaian penulisan esei berformat laporan, syarahan, ceramah, teks ucapan, dan memorandum.

Download Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Bahasa Melayu STPM 2023

Bagi calon yang ingin mendapat maklumat lebih lanjut tentang Kerja Kursus Bahasa Melayu boleh memuat turun dalam bentuk PDF, sila klik DISINI.

Semoga calon memperolehi keputusan cemerlang dalam peperiksaan STPM tahun 2023.

BACA JUGA: Jadual Peperiksaan STPM Semua Semester

Leave a Reply