Panduan Pendaftaran Peperiksaan STPM 2023 Online (Semua Jenis Calon)

Panduan Pendaftaran Peperiksaan STPM 2023 Online (Semua Jenis Calon). Adakah anda pelajar yang sedang melanjutkan pengajian ke Tingkatan Enam? Panduan buat anda yang ingin membuat pendaftaran calon Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2022. Untuk makluman menerusi Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM), kini calon boleh daftar peperiksaan SPTM Tahun 2023 secara online di portal rasmi MPM mulai 1 Ogos hingga 30 Ogos 2022. Pendaftaran peperiksaan STPM bagi calon sekolah/ institusi, calon sekolah swasta dan calon persendirian individu.

Panduan Pendaftaran Peperiksaan STPM 2023 Online (Semua Jenis Calon)

Panduan Pendaftaran Peperiksaan STPM 2023 Online (Semua Jenis Calon)

Berikut dikongsikan adalah maklumat tentang pendaftaran calon peperiksaan STPM termasuk tarikh penting, syarat kelayakan dan aplikasi permohonan :

○ Tarikh Permohonan : 1 Ogos – 30 Ogos 2022

Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau ringkasnya STPM adalah merupakan peperiksaan prauniversiti yang diiktiraf oleh banyak universiti di peringkat antarabangsa terutamanya Universiti di negara-negara Komanwel dan Amerika Syarikat. STPM juga dikelolakan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia yang juga menyediakan Malaysian University English Test (MUET).

Syarat Kelayakan Untuk Menduduki Peperiksaan STPM

Calon yang mempunyai satu daripada kelayakan yang berikut, termasuk lulus Bahasa Melayu* dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), layak menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia.

(a) Sijil Pelajaran Malaysia tahun 1999 atau tahun-tahun sebelumnya

(b) Sijil Pelajaran Malaysia (Vokasional)

(c) Malaysia Certificate of Education

(d) Federation of Malaya Certificate of Education

(e) Cambridge School Certificate

(f) GCE/SAP (Malaysia atau Cambridge dengan tiga kelulusan peringkat biasa** yang diperoleh dalam satu peperiksaan)

(g) Sijil Pelajaran Malaysia tahun 2000 hingga tahun 2017 yang diperoleh dalam satu peperiksaan dengan mendapat

(i) Sekurang-kurangnya gred C bagi tiga mata pelajaran.

(ii) Sekurang-kurangnya gred C bagi dua matapelajaran dan lulus empat mata pelajaran.

Kadar Bayaran Peperiksaan STPM

○ Bayaran asas : RM120.00

○ Bayaran setiap mata pelajaran : RM90.00

○ Caj mengulang peperiksaan bertulis per kertas : RM50.00

Nota :

1. Calon sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan (calon jenis 1, 7, dan 8) dikecualikan daripada membayar yuran peperiksaan (Bayaran asas dan bayaran setiap mata pelajaran).

2. Bagi calon sekolah swasta (calon jenis 2) dan calon persendirian individu (calon jenis 3), bayaran perlu dibuat dengan cara membeli nombor PIN MEC daripada kaunter atau kiosk Bank Simpanan Nasional (BSN) atau secara perbankan internet.

Cara Daftar Peperiksaan STPM 2023 Online

A. Bagi Calon Sekolah/Institusi

(a) Bagi calon sekolah/institusi pendaftaran perlu dibuat secara online melalui portal MPM, http://www.mpm.edu.my atau http://online.mpm.edu.my.

(b) Pendaftaran calon sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan untuk menduduki peperiksaan pada semester 1, semester 2, dan semester 3 dibuat sekaligus pada semester 1. Calon sekolah kerajaan akan menduduki peperiksaan pada penggal yang ditetapkan dan tidak dibenarkan untuk memilih penggal bagi tujuan menduduki peperiksaan kecuali disebabkan kes-kes tertentu yang mendapat kebenaran daripada MPM.

(c) Pendaftaran bagi calon sekolah swasta boleh dibuat pada semester 1 atau semester 2. Calon sekolah swasta boleh memilih untuk mendaftar pada semester 1 atau semester 2 dan memilih untuk menduduki peperiksaan sama ada ingin menduduki peperiksaan pada semester semasa atau memilih untuk menduduki peperiksaan sekaligus pada semester 3.

(d) Pihak sekolah/institusi perlu mendapatkan Nama Pengguna dan Kata Laluan daripada Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri untuk masuk ke dalam sistem pendaftaran online ini. SUP  Sekolah atau institusi dinasihatkan untuk memuat turun/mencetak Manual Sekolah dalam http://www.mpm.edu.my yang terpapar pada ikon sekolah untuk rujukan sebelum memulakan aplikasi sistem pendaftaran online tersebut.

B. Bagi Calon Persendirian individu

(a) Bagi calon persendirian individu pula pendaftaran hendaklah dibuat secara online melalui portal MPM, http://www.mpm.edu.my atau http://online.mpm.edu.my

(b) Pendaftaran bagi calon persendirian individu boleh dibuat pada semester 1 atau semester 2. Calon persendirian individu boleh memilih untuk mendaftar pada semester 1 atau semester 2 dan memilih untuk menduduki peperiksaan sama ada ingin menduduki peperiksaan pada penggal semasa atau memilih untuk menduduki peperiksaan sekaligus pada semester 3.

(c) Calon persendirian individu dinasihatkan supaya mendapatkan maklumat tentang pendaftaran peperiksaan melalui portal MPM dan merujuk kepada Manual Calon Persendirian Individu.

(d) Calon boleh memilih pusat peperiksaan yang dikehendaki semasa membuat pendaftaran secara online tetapi penentuan pusat adalah tertakluk kepada Ketua Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri.

Nota : Untuk dapatkan informasi lanjut tentang pendaftaran calon STPM, calon boleh muat turun menerusi PDF di PANDUAN STPM.

Sebarang pertanyaan lanjut, sila emel ke stpm@mpm.edu.my.

BACA JUGA : Jadual Peperiksaan STPM 2023 Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia

3 Comments

  1. Mimi Asmira December 23, 2019
  2. Fatimah March 9, 2020
  3. MahaletchumY June 5, 2020

Leave a Reply